Dolování Bitcoin

CO POTŘEBUJETE VĚDĚT O DOLOVÁNÍ BITCOIN

Co je to dolování bitcoin?

Často použitý žargon v Bitcoin průmyslu ­”dolování/ těžba/mining bitcoin “se vztahuje na centrální zpracování konceptu, na které stojí Bitcoin infrastruktura. Je snadné si to představit, jak formu dolování na internetu pro účel nalezení bitcoin, ale ve skutečnosti je to trochu složitější, a má širší důsledky, než jen akumulace bohatství.

Zde je to, co potřebujete vědět o dolování bitcoin

Proces dolování bitcoin má kořeny v matematice. Hornícii používají výpočetní výkon pro identifikaci sekvenci dat nazýváné “blok”. Když horníci identifikují blok, je to poměrně k ničemu v jeho aktuálním podobě. Nicméně, je­li Bitcoin hash algoritmus použity u konkrétního bloku, a shoduje se to,, horník získává určitý počet bitcoin. Myslete na hash algoritmus jako druh konvertoru. Když je blok (který může být libovolný ­ což znamená, že může mít libovolnou délku a složení) je vložen do hash algoritmu, algoritmus je převede na výstup standardní délky s názvem, ve světě kryptografie, digest. V případě, že hashovací algoritmus který vypočítate vytváří ty správné digest, obdržíte bitcoin.

To však není všechno. Při těžbě bitcoin také potvrzujete bitcoin transakce. Když je blok transakcí vytvořen pomocí těžebních postupů, horníci aplikují hash algoritmus (jak je uvedeno) na blok. Hash takto vytvořený je potom uložen spolu s blokem na konci blockchain. Klíčovou součástí tohoto procesu je, že hash kteréhokoli bloku je vytvořen pomocí hash bloku, který je před ním v bloku řetězci. Prostřednictvím tohoto procesu, je potvrzen blok, který přišel před ní v řetězci, a taky transakce. To je klíčovou součástí těžebního procesu, který umožňuje, aby se Bitcoin ekosystém účinně reguloval sám a tak se předešlo potřebě externích regulátorů, jako jsou centrální banky.

Jak tedy můžete zahájit těžení bitcoin pro sebe? V letech 2009­2010, jednotlivec mohl těžit bitcoin poměrně jednoduše na vlastní pěst. Počítačový výkon potřebný pro generování hash byl mnohem nižší než je tomu nyní, a proto náklady na elektřinu potřebnou k výrobě jednoho bitcoin byli výnosným úsilím. To může být případ v budoucnu, pokud cena bitcoin dále stoupne. Nicméně, v současné době je mnohem efektivnější se připojit k mining pools. Mining pools kombinují výpočetní výkon velké sítě počítačů a pak rozdělí odměny.

Pokud jste se rozhodli pro těžbu bitcoin, budete mít možnost najít mining rings on­line, což jsou hardware, který masivně zvyšují výkon počítače. Ty mohou být nákladné, ale jak již bylo uvedeno, v případě, že cena bitcoin stoupá dále se může ukázat výnosný v dlouhodobé perspektivě. V dubnu loňského roku, například, bitcoin stál něco přes $. 30 Cena za elektřinu k těžbě jednoho bitcoin byla kolem 45 $. V té době tedy bylo očividně nevýnosný utrácet peníze na elektřinu za těžbu. Při pohledu na to teď by to však bylo velmi ziskové.

Chcete­li se připojit k mining pool, stačí zadat termín “bitcoin mining pool” ve vašem oblíbeném vyhledávači a vybrat ten, který na vás apeluje nejvíce.


Subscribe to our newsletter