Bitcoin Glosař

Slovník Pojmů

Altcoin

Altcoin je pojem užívaný k popisu těch digitálních měn, které nemají tak velký tržní kapitalizaci, anebo nemají uznání současných úřadujících cryptoměn, jako bitcoin, litecoin a dogecoin.

ASIC

ASIC je zkratka pro application scientific integrated circuit (zákaznický integrovaný obvod), což je specializovaný křemíkový čip, který provádí jen jednu úlohu. V prostoru digitální měny, tyto čipy zpracůvají SHA-256, pro dolování bitcoins a ověřování transakcí.

ASIC Miner

ASIC Miner je hardware, který je sídlem čipu se stejným názvem. Můžete je uvést do vašeho připojení k internetu přes modem nebo bezdrátový režim.

Bitcoin Index

Bitcoin index je vážený průměrný index, který ukazuje hodnotu jednoho bitcoin oproti jedné jednotke měny každé z velké pětky na Forex – EUR, USD, JPY, GBP a AUD.

BitPay

BitPay je společnost pro zpracování plateb, software, který umožňuje obchodníkům, jako je eBay, Amazon a jiné on-line nákupné kanály přijmout bitcoin jako platbu za zboží a služby.

Blockchain

Blockchain je v prostoru digitální měny termín, který se vztahuje na celkový počet bloků, pro které si horníci vytvořili hash od zrodu dané digitální měny.

 

Block reward

Tento termín se vztahuje na “odměnu”, kterou horník obdrží za úspěšné hašování transakčního bloku.

 

BTC

To je správná zkratka používaná ve  finančním prostoru pro Bitcoin, podobně jako EUR za euro.

 

Kryptoměna

To je obecný termín používaný k popisu měny, která je založena čistě jen na matematice, jako bitcoin, litecoin.

Obtížnost

V Bitcoin světě, tento výraz je použit k popisu obtíže s kterou se uživatel setká, když se snaží hashovat nový blok v Bitcoin blockchain.

ECDSA

Tato zkratka znamená digitální podpis politické křivky algoritmu, což je lehký algoritmus, který Bitcoin software používá k podpisu transakce v protokolu.

Směnáren

Směnáren je přesně tak, jak to zní, místo, kde majitelé účtů mohou vyměňovat digitální měny za jinou nebo fiat měny za digitální měny.

Faucet

Když jednotlivec nebo tým jednotlivců vyvíjí digitální měnu, mohou predolovat určitou částku před propuštěním, a poskytnout tyto pre-těžené mince. To se nazývá faucet/kohoutek.

FIAT

Fiat měna je tradiční papírová měna, která je regulována organizací, jako je například centrální banka. Příklady zahrnují euro, americký dolar a australský dolar

Genesis blok

Genesis blok je první blok v blockchain libovolní digitální měny.

Hash

Hash je matematický výraz pro algoritmus, který bere soubor údajů jakékoliv délky a složení, a převádí jej na fixní délku s fixním složením údajem.

Hash rychlost

Tento termín se vztahuje k množství hashes, které určitý Bitcoin Miner může vykonávat v určeném časovém období.

Megahashes / sec

Tento termín se vztahuje na množství pokusů hašování umožněné daným procesorem zpracováním jednotek v stanovenou dobu – obvykle jedna sekunda.

Dolování

Dolování je proces používá k vytvoření nové bitcoin. Můžete se dozvědět více o hornictví v naší lekci “jak mohu dolovát bitcoin” .

Output/Výstup

Když je bitcoin transakce provedena, výstup odkazuje na cílovou adresu použitou v transakci.

Paper Wallet/Papírová peněženka

Někteří lidé dávají přednost ukládat jejich Bitcoin do paper wallet – forma skladování v chladu -, aby se zlepšila bezpečnost. Termín pouze odkazuje na vytištěnou archu papíru, který drží počet adres veřejných Bitcoin a odpovídajících soukromých klíčů.

Proof of work/Doklad o práci

Důkaz práce odkazuje na výstup jakékoli snahy o dolování bitcoins. V Bitcoin blockchain hašování bloku vyžaduje čas a úsilí, což znamená, že hashovací blok lze považovat za důkaz práce.

Veřejný klíč

Veřejný klíč je řetězec číslic a písmen (vaše Bitcoin adresa). Když hashována s odpovídajícími řetězcemi známými jako soukromý klíč je digitálně podepsána.

SHA-256

Každá digitální měna musí mít šifrovací funkci, která určuje, jak je hash postaven. V Bitcoin je tato funkce SHA-256, a používá se jako základ pro vytvoření hash (tj Bitcoin důkaz práce).

Transaction Fee/Transakční Poplatek

Některé transakce, které se vyskytují v Bitcoin blockchain obsahují transakční poplatky. Tyto transakční poplatky jsou placeny horníkovi, o kterého hash blok se jedná.

Wallet/Peněženka

Bitcoin a další uživatelé digitálních měn používají peněženky k držení soukromých klíčů spojené s touto konkrétní a veřejnou Bitcoin adresou.


Subscribe to our newsletter